sobota, 16 stycznia 2010

Badania mikrobiologiczne i fizyko-chemiczneTo badania prowadzone w procesie produkcji na każdej partii masy kosmetycznej. Prowadzone są na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 23 grudnia 2002 Dz. U. Nr 9 z 2003r. Ich zadaniem jest wykrywanie ogólnej liczby bakterii tlenowych, drożdży, zarodników pleśni, gronkowców chorobotwórczych, Pseudomonjas Aeruginosa, ponieważ to właśnie one stanowią największe zagrożenie czystości mikrobiologiczne kosmetyków.
Tym badaniom polegają surowce do produkcji kosmetyków i gotowy wyrób dwukrotnie: pierwszy raz masa kremów czy żeli zaraz po wyprodukowaniu, drugi raz po nałożeniu kosmetyków do opakowań jednostkowych. dopiero po zakończeniu tych badań następuje zwolnienie kosmetyku do sprzedaży.
Równocześnie obowiązkowe jest przechowywanie przez 5 lat próbek każdej serii, żeby można było potwierdzić czystość mikrobiologiczną w razie reklamacji klientów.
Każdy producent jest obowiązany sporządzić normę wytwarzanego przez siebie kosmetyku. Norma określa właściwości fizyko-chemiczne i organoleptyczne kosmetyku, metody ich określania w procesie produkcji, częstotliwość i rodzaj wykonywanych badań. Norma zakładowa stanowi podstawę sprawnego funkcjonowania kontroli jakości.

Brak komentarzy: